Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is beter voor het milieu dan traditionele bouw, duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik en vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. Wij bij AB-BT vinden duurzaam bouwen dan ook erg belangrijk en als de mogelijkheid zich aandient, zullen wij onze opdrachtgevers erop attenderen.

Ontwerpen van duurzame gebouwen

Bij AB-BT kunnen we bij het ontwerp rekening houden met duurzaamheid van een gebouw. 

Enkele voorbeelden:

-  Materiaalarm en licht ontwerpen. We gebruiken niet meer materiaal dan strikt constructief noodzakelijk is. 

- Milieuvriendelijke materialen gebruiken. Zoals hout uit duurzaam beheerde bossen, bijvoorbeeld door voorkeur te geven aan hout met het FSC keurmerk.

- Energiezuinig ontwerpen. Bijvoorbeeld een gebouw dat evenveel energie gebruikt als het zelf opwekt (energieneutraal) en het toepassen van zonnepanelen.

- IFD bouwen (Industrieel, flexibel en demontabel bouwen) zorgt ervoor dat gebouwen in onderdelen zijn te demonteren. Daarna zijn ze geschikt zijn voor hergebruik. Bij de toepassing van prefab houtskeletbouw is dit een uitermate geschikte werkwijze.