Duurzaam bouwen

Mogelijk is het u al bekend, maar het principe duurzaam bouwen is beter voor het milieu dan traditionele bouw en het bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik en vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. Wij vinden duurzaam bouwen dan ook erg belangrijk en als de mogelijkheid zich aandient, zullen wij onze opdrachtgevers erop attenderen.

 

Duurzaam ontwerpen

Bij AB-BT kunnen we tijdens het ontwerp rekening houden met duurzaamheid van een gebouw. 

Enkele voorbeelden:

- Milieuvriendelijke materialen gebruiken. Zoals hout uit duurzaam beheerde bossen, bijvoorbeeld door voorkeur te geven aan hout met het FSC keurmerk.

- Biobased bouwmaterialen gebruiken, bouwmaterialen gemaakt van dierlijk materiaal of van schimmels, planten, bacteriën die ecologisch verantwoord geteeld, geoogst, gebruikt en hergebruikt worden.

- Energiezuinig ontwerpen. Bijvoorbeeld een gebouw dat evenveel energie gebruikt als het zelf opwekt (energieneutraal) en het toepassen van zonnepanelen.

- Circulair bouwen. Een gebouw is circulair als bij de bouw en de beheer alle materialen in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies. Dit kan gerealiseerd worden door zo te ontwerpen en te bouwen dat terugwinning en hergebruik van bouwmaterialen, -producten en elementen mogelijk wordt en het gebruik van nieuwe materialen wordt teruggedrongen.

 

Bouwen met hout

Bouwen met hout heeft de toekomst. Hout is licht, duurzaam, circulair en gezond. Door de toepassing van nieuwe energiebesparende technologieën en kwalitatieve, herbruikbare materialen is een houtskeletbouw-huis de woning van én voor de toekomst. En de mogelijkheden nemen elke dag toe.
Hout is een ongelofelijk duurzaam bouwmateriaal en groeiende bomen slaan CO2 op. Door het te gebruiken als bouwproduct wordt de cirkel oneindig. Je hebt een circulair materiaal om mee te bouwen, dat ook nog eens aan veel woonwensen voldoet: mooi, sterk, isolerend, innovatief, warm en kwalitatief hoogwaardig. Hout is veel lichter dan steen en beton. Hierdoor zijn er voor de fundering meestal minder of zelfs geen betonnen heipalen nodig.

 

Gezond
Wonen in houtskeletbouw is gezond. Hout heeft namelijk een hygroscopische werking: het neemt vocht uit de lucht op staat deze in droge tijden weer af. Mensen met astmatische klachten, bronchitis, allergieën, artritis en dergelijke, hebben heel veel baat bij houtbouw. 

Energiebesparend 
Doordat je met houtskeletbouw voornamelijk gebruik maakt van natuurlijke materialen geeft houtbouw een minimale milieubelasting. Daarnaast heeft hout een fantastische isolerende werking, waardoor het energieverbruik tot een minimum kan worden gereduceerd.

CO2 neutraal
Hout is het enige bouwmateriaal zonder negatieve impact op de natuur. Het kappen van bomen kan een bijdrage leveren aan de instandhouding van een gezond bos. Kappen stimuleert namelijk bijgroei van de bossen. Vrijgestelde bomen krijgen meer licht, waardoor ze harder kunnen groeien. Jongere aanplant groeit veel sneller dan bomen aan het einde van hun leven. En groei betekent CO2 vastlegging. Hout stoot niet uit, maar slaat CO2 op en is hiermee de nieuwe norm in gezond bouwen en luxe wonen. Door met hout te bouwen helpen we dus indirect het broeikaseffect te verminderen. Er is sprake van een zogenaamde ‘CO2 neutrale footprint’. 

Brandveilig 
Veel mensen denken dat houtskeletbouw brandgevaarlijk is. Op het eerste gezicht een logische gedachte. Niets is echter minder waar. De structuur van hout is relatief licht, maar zeer sterk. Bij brand behoudt hout veel langer z’n stevigheid dan staal en beton. De kans op instorten van de constructie is veel kleiner en het geeft bewoners meer tijd het huis te verlaten. Niet alleen comfortabel en gezond dus, maar ook nog veilig. 

Aardbevingsbestendig

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat houtskelet uitermate geschikt is om aardbevingsbestendig te bouwen. Diverse kennisinstituten adviseren daarom houtskeletbouw toe te passen bij nieuw te bouwen woningen in het aardbevingsgebied. Door haar kracht en flexibiliteit is hout te verkiezen boven steen of beton als het gaat om aardbevingsbestendigheid.