Duurzaam bouwen

Het principe duurzaam bouwen is beter voor het milieu dan traditionele bouw en het bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik en vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. Wij vinden duurzaam bouwen dan ook erg belangrijk en als de mogelijkheid zich aandient, zullen wij onze opdrachtgevers erop attenderen.

Duurzaam ontwerpen

Bij AB-BT kunnen we tijdens het ontwerp rekening houden met duurzaamheid van een gebouw. 

Enkele voorbeelden:

- Milieuvriendelijke materialen gebruiken. Zoals hout uit duurzaam beheerde bossen, bijvoorbeeld door voorkeur te geven aan hout met het FSC keurmerk.

- Energiezuinig ontwerpen. Bijvoorbeeld een gebouw dat evenveel energie gebruikt als het zelf opwekt (energieneutraal) en het toepassen van zonnepanelen.

- Circulair bouwen. Een gebouw is circulair als bij de bouw en de beheer alle materialen in een gesloten kringloop worden gehouden, zonder schadelijke emissies. Dit kan gerealiseerd worden door zo te ontwerpen en te bouwen dat terugwinning en hergebruik van bouwmaterialen, -producten en elementen mogelijk wordt en het gebruik van nieuwe materialen wordt teruggedrongen.